Artykuły

Zmiana ceny taryfy za wodę

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY BOGATYNIA, obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia 31 marca 2013r.

Grupa taryfowa

Ceny według taryfy (netto ) zł/m3

Ceny według taryfy (brutto z VAT) zł/m3

W O D A

Gospodarstwa domowe

5,97

6,45

Pozostali odbiorcy

6,47

6,99

Ś C I E K I

Gospodarstwa domowe

8,58

9,27

Pozostali odbiorcy

9,17

9,90

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 24 ust 6 w/w Ustawy Rada Gminy i Miasta Bogatynia Uchwałą Nr XXXIH/301/12 z dnia 2 marca 2012r. udzieliła gospodarstwom domowym dopłat do cen wody i odprowadzania ścieków w okresie od dnia 01 kwietnia 2012r. do dnia 31 marca 2013r. Dopłata ta wynosi:

■ za 1 m3 wody - w wysokości 1,14 zł netto + VAT*

■ za 1 m3 ścieków - w wysokości 0,99 zł netto + VAT*

Po uwzględnieniu dopłaty, ceny za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone dla gospodarstw domowych okresie od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia 31 marca 2013r. wynosić będą:

Grupa taryfowa

Ceny z uwzględnieniem dopłaty taryfy (netto ) zł/m3

Ceny z uwzględnieniem dopłaty (brutto z VAT) zł/m3

W O D A

Gospodarstwa domowe

4,83

5,22

Ś C I E K I

Gospodarstwa domowe

7,59

8,20

Bogatynia dnia 12.03.2012r.

*Do cen określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów I usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.

SmartNews.com

Copyright © 2011 sm.bogatynia.org. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.