Druczek

fORM śMIECI

 .                 .   ogoszenia

Walne zgromadzenie czerwiec 2016

Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni zaprasza członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni na Walne Zgromadzenie Członków SM, które odbędzie się w dniu 14.06.2016r. o godz. 1700 w Domu Weselnym przy ul. Olgi Boznańskiej 2 w Bogatyni.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM.
4. Wybór Komisji:
    a. Skrutacyjno – Wyborczej
    b. Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków SM z roku 2015.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
8. Omówienie przez Radę Nadzorczą wyników lustracji ustawowej Spółdzielni za lata 2013-2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania, informacji dodatkowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności SM,
    b. podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2015,
    c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2015,
    d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM za 2015rok,
    e. przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych,
    f. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku.
g. wyboru przedstawicieli na zjazd spółdzielczy.
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie Uchwały w sprawie zgłoszonych wniosków.
11. Sprawy różne – dyskusja.
12. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż sprawozdania i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, które będą przedmiotem obrad wyłożone są w biurze Spółdzielni przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni.

Prawo do zapoznania się z tymi dokumentami przysługuje każdemu członkowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni.

Zarząd Spółdzielni

Przetarg na lokal przy ul. Kossaka 9/5

dcd2200455fc56c5c362ceffddaff002 klucz

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni ogłasza ustny przetarg nieograniczony, na zasiedlenie mieszkania spółdzielczego na zasadach prawa odrębnej własności. Lokal kat. M-4 o powierzchni użytkowej 60,70 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i p. pokoju oraz przynależnej do lokalu piwnicy. Lokal jest usytuowany pod numerem 5, na II piętrze budynku przy ul. W. Kossaka 9 w Bogatyni. Wartość lokalu na podstawie operatu szacunkowego wartości rynkowej lokalu wynosi 131.000,00zł. Kwota ta stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Stawka opłat eksploatacyjnych w przedmiotowym budynku wynosi 2,22zł/m2 plus media, oświetlenie piwnicy oraz eksploatacja domofonu. Wadium w kwocie 13.100,00zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.06.2016r., do godz. 1500 na konto Spółdzielni nr 79 8392 0004 3900 0534 2000 0010 w Banku Spółdzielczym O/Bogatynia. Przetarg odbędzie się w dniu 09.06.2016r., o godz. 1300. w biurze Spółdzielni przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni. Procedura przetargowa będzie prowadzona zgodnie z zapisami wewnętrznymi obowiązującego w spółdzielni regulaminu. Lokal jest do dyspozycji bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu. Lokal jest do wglądu do dnia przetargu.
Bliższych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pod nr telefonu (75) 77 32 675 wew.104. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Zarząd SM

       

Do wynajęcia lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,70 m2.

dcd2200455fc56c5c362ceffddaff002 klucz

    Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni posiada do wynajęcia lokal mieszkalny. Mieszkanie jest usytuowane na I piętrze budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. L. Wyczółkowskiego 42f w Bogatyni, w którym na parterze znajduje się sklep „Żabka”. Lokal o powierzchni 59,70m2, składa się z trzech pokoi (w tym jeden z aneksem kuchennym), łazienki i przedpokoju, posiada osobne, niezależne wejście do części mieszkalnej budynku.
  Lokal jest wyposażony w nowoczesną, energooszczędną elektryczną instalację grzewczą. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni. Cena wynajmu lokalu do uzgodnienia z Zarządem Spółdzielni. Lokal jest do wglądu, bliższych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy SM, pod nr tel. 75 77 32 675 wew. 104. 

Zarząd SM

Stabilna sytuacja finansowa

RozliczenieZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że:

Opinia niezależnego biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok, potwierdza, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bogatyni, zniwelowała straty finansowe z lat ubiegłych do zera.
Wspólne wieloletnie działania mieszkańców, rady nadzorczej oraz zarządu, spowodowały, że sytuacja finansowa Spółdzielni stała się stabilna, a terminowo regulowane płatności stawiają Spółdzielnię w szeregu wiarygodnych partnerów współpracy gospodarczej.

ŚMIECI

 


132804Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bogatyni informuje wszystkich mieszkańców, że od lipca 2013 roku wpłaty z tytułu „opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi", zgodnie ze złożonymi deklaracjami, należy dokonywać na rachunek GMINY BOGATYNIA lub w kasie GMINY w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

FORMULARZ : DRUCZEK-ŚMIECI 

Więcej artykułów…

  1. Lokal do wynajęcia 67,35m2
SmartNews.com

Copyright © 2011 sm.bogatynia.org. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.