Druczek

fORM śMIECI

 .                 .   ogoszenia

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie termomodernizacji

fe                      ds              ue

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni przy ul. Białogórskiej 7

 

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Wykonanie termomodernizacji pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni, w oparciu o uzyskane dofinansowanie projektu pod nazwą:

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków

Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni”

 

Dofinansowanie uzyskane w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z wnioskiem

Nr RPDS.03.03.01-02-0130/16

 Tryb postępowania ofertowego zgodny z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – Zasada konkurencyjności – zamówienie powyżej 50 tysięcy złotych netto.

 Termin realizacji zamówienia – do 31.10.2018 rok.

Termin składania ofert – do 25 kwietnia 2018 roku, do godziny 11 00 w siedzibie Spółdzielni,

przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni.

Otwarcie ofert nastąpi 25 kwietnia 2017 roku o godzinie 16 00 w siedzibie Spółdzielni,

przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni.

 Termin związania ofertą wynosi 21 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert

 Wszelkie niezbędne informacje uzupełniające dotyczące oferty, można uzyskać kierując zapytania na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Załączniki dotyczące zapytania ofertowego można pobrać ze strony www.sm.bogatynia.org

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, w każdym momencie.

ZAŁĄCZNIKI:

SM BOGATYNIA ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1      Załącznik nr 6    Załącznik nr 11   Załącznik nr 16

Załącznik nr 2      Załącznik nr 7    Załącznik nr 12   Załącznik nr 17

Załącznik nr 3      Załącznik nr 8    Załącznik nr 13   Załącznik nr 18

Załącznik nr 4      Załącznik nr 9    Załącznik nr 14   Załącznik nr 19

Załącznik nr 5      Załącznik nr 10    Załącznik nr 15 


Opublikowano: 10.04.2018

Informacja o realizacji projektu

plakat opt

Informacja o uzyskaniu dotacji

INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI

 

Informacja o uzyskaniu dotacji- załącznik.

Stabilna sytuacja finansowa

RozliczenieZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że:

Opinia niezależnego biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok, potwierdza, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bogatyni, zniwelowała straty finansowe z lat ubiegłych do zera.
Wspólne wieloletnie działania mieszkańców, rady nadzorczej oraz zarządu, spowodowały, że sytuacja finansowa Spółdzielni stała się stabilna, a terminowo regulowane płatności stawiają Spółdzielnię w szeregu wiarygodnych partnerów współpracy gospodarczej.

Więcej artykułów…

  1. ŚMIECI
SmartNews.com

Copyright © 2011 sm.bogatynia.org. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.