Druczek

fORM śMIECI

 .                 .   ogoszenia

Informacja o przetargu nr 02-2016

INFORMACJA
 
     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni informuje, że w dniu 07.09.2016 roku odbył się przetarg nieograniczony nr 02/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.:
- Białogórskiej 7
- M. Skłodowskiej-Curie 37 abc
- M. Skłodowskiej-Curie 39 cd
- 3 Maja 20-26
- L. Wyczółkowskiego 32-42
      Komisja przetargowa do wykonania zadania wybrała firmę pod nazwą Studio 4A Pracownia Architektury z Lubania, której oferta uzyskała największą liczbę punktów - 96,72 pkt.

Informacja o przetargu nr 01-2016

INFORMACJA
 
      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni informuje, że w dniu 04.08.2016 r. odbył się przetarg nieograniczony nr 01/2016 na wykonanie studium wykonalności projektu, sporządzenie i złożenie wniosku o dofinansowanie, zarządzanie i rozliczanie projektu w ramach naboru RPO WD, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1-OSI, typ 3.3 B, dla nieruchomości:
- Białogórskiej 7
- M.Skłodowskiej-Curie 37abc
- M.Skłodowskiej-Curie 39cd
- 3 Maja 20-26
- L.Wyczółkowskiego 32-42
     Komisja przetargowa do wykonania zadania wybrała firmę pod nazwą AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A z siedzibą we Wrocławiu, której oferta uzyskała największą liczbę punktów – 92,54 pkt.

Przetarg nieograniczony NR 02/2016

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni ul. Białogórska 7

ogłasza przetarg nieograniczony Nr 02/2016   na:


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji pięciu budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni.


Pisemne oferty spełniające warunki opisane w specyfikacji, należy składać w zamkniętej kopercie z napisem "PRZETARG NR 02/2016" w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni, przy ulicy Białogórskiej 7, do dnia 6 września 2016 roku do godziny 1400.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2016 roku, o godzinie 1300.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u  osoby upoważnionej do kontaktu z oferentami. Telefon kontaktowy (75)77 32 675.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.
  


                                                                    

 Z poważaniem

                                                                       Zarząd Spółdzielni


 

W przypadku kiedy nie można otworzyć dokumentów, proszę kliknąć w LINK.

Do wynajęcia lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,70 m2.

dcd2200455fc56c5c362ceffddaff002 klucz

    Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni posiada do wynajęcia lokal mieszkalny. Mieszkanie jest usytuowane na I piętrze budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. L. Wyczółkowskiego 42f w Bogatyni, w którym na parterze znajduje się sklep „Żabka”. Lokal o powierzchni 59,70m2, składa się z trzech pokoi (w tym jeden z aneksem kuchennym), łazienki i przedpokoju, posiada osobne, niezależne wejście do części mieszkalnej budynku.
  Lokal jest wyposażony w nowoczesną, energooszczędną elektryczną instalację grzewczą. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni. Cena wynajmu lokalu do uzgodnienia z Zarządem Spółdzielni. Lokal jest do wglądu, bliższych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy SM, pod nr tel. 75 77 32 675 wew. 104. 

Zarząd SM

Stabilna sytuacja finansowa

RozliczenieZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że:

Opinia niezależnego biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok, potwierdza, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bogatyni, zniwelowała straty finansowe z lat ubiegłych do zera.
Wspólne wieloletnie działania mieszkańców, rady nadzorczej oraz zarządu, spowodowały, że sytuacja finansowa Spółdzielni stała się stabilna, a terminowo regulowane płatności stawiają Spółdzielnię w szeregu wiarygodnych partnerów współpracy gospodarczej.

Więcej artykułów…

  1. ŚMIECI
  2. Lokal do wynajęcia 67,35m2
SmartNews.com

Copyright © 2011 sm.bogatynia.org. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.