Druczek

fORM śMIECI

 .                 .   ogoszenia

Przetarg na lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,20 m2.

dcd2200455fc56c5c362ceffddaff002 klucz

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni ogłasza ustny przetarg nieograniczony, na zasiedlenie mieszkania spółdzielczego na zasadach prawa odrębnej własności. Lokal kat. M-4 o powierzchni użytkowej 67,20 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i p. pokoju oraz przynależnej do lokalu piwnicy. Lokal jest usytuowany pod numerem 1, na parterze budynku przy ul. L. Wyczółkowskiego 38 w Bogatyni. Wartość lokalu na podstawie operatu szacunkowego wartości rynkowej lokalu wynosi 131.000,00zł. Kwota ta stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Stawka opłat eksploatacyjnych w przedmiotowym budynku wynosi 2,26zł/m2 plus media, oświetlenie piwnicy oraz eksploatacja domofonu.

Wadium w kwocie 13.100,00zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.12.2015r., do godz. 1500 na konto Spółdzielni nr 79 8392 0004 3900 0534 2000 0010 w Banku Spółdzielczym O/Bogatynia.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2015r., o godz. 1300. w biurze Spółdzielni przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni. Procedura przetargowa będzie prowadzona zgodnie z zapisami wewnętrznymi obowiązującego w spółdzielni regulaminu. Lokal jest do dyspozycji bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu. Lokal jest do wglądu do dnia przetargu.

Bliższych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pod nr telefonu (75) 77 32 675 wew.104. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                               Zarząd SM

Stabilna sytuacja finansowa

RozliczenieZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że:

Opinia niezależnego biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok, potwierdza, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bogatyni, zniwelowała straty finansowe z lat ubiegłych do zera.
Wspólne wieloletnie działania mieszkańców, rady nadzorczej oraz zarządu, spowodowały, że sytuacja finansowa Spółdzielni stała się stabilna, a terminowo regulowane płatności stawiają Spółdzielnię w szeregu wiarygodnych partnerów współpracy gospodarczej.

ŚMIECI

 


132804Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bogatyni informuje wszystkich mieszkańców, że od lipca 2013 roku wpłaty z tytułu „opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi", zgodnie ze złożonymi deklaracjami, należy dokonywać na rachunek GMINY BOGATYNIA lub w kasie GMINY w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

FORMULARZ : DRUCZEK-ŚMIECI 

Lokal do wynajęcia 67,35m2

dcd2200455fc56c5c362ceffddaff002 klucz

       

O G Ł O S Z E N I E

 

   „Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. L. Wyczółkowskiego 42C w Bogatyni.Lokal o powierzchni 67,35m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Lokal można obejrzeć w godzinach urzędowania biura Spółdzielni. Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w biurze Spółdzielni przy ul. Białogórskiej 7 w Bogatyni. Cena wynajmu lokalu do uzgodnienia. Bliższych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy SM pod nr tel. 75 77 32 675 wew. 104”

  

Z poważaniem
Zarząd SM

SmartNews.com

Copyright © 2011 sm.bogatynia.org. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.