Druczek

fORM śMIECI

 .                 .   ogoszenia

Walne Zgromadzenie Członków SM

walne zebranie                               Z A W I A D O M I E N I E

      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni zaprasza członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Bogatyni na Walne Zgromadzenie Członków SM, które odbędzie się w dniu 25.06.2014r. o godz. 17:00 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury (Sala Atena) przy ul. II Armii W.P. 1 w Bogatyni.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM:  pdfPobierz  informacje pdf

Stabilna sytuacja finansowa

RozliczenieZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że:

Opinia niezależnego biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok, potwierdza, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bogatyni, zniwelowała straty finansowe z lat ubiegłych do zera.
Wspólne wieloletnie działania mieszkańców, rady nadzorczej oraz zarządu, spowodowały, że sytuacja finansowa Spółdzielni stała się stabilna, a terminowo regulowane płatności stawiają Spółdzielnię w szeregu wiarygodnych partnerów współpracy gospodarczej.

Wiaty śmietnikowe

 Przedstawiamy Państu wizualizację zakupionych wiat śmietnikowych

Wiaty montowane będą następująco, przy ulicach:
 
31 – Skłodowskiej; 3 Maja 20-26; Wyczółkowskiego 19-29
42 - Wyczółkowskiego 32-42; Paderewskiego; Kossaka 7-11;
43 – Kossaka 2-12
44 -  Białogórska 7
 
 
                              31                                         42           
             bogatynia 31 bogatynia 42 
 
                               43                                         44
             bogatynia 43 bogatynia 44 1 

ŚMIECI

 


132804Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bogatyni informuje wszystkich mieszkańców, że od lipca 2013 roku wpłaty z tytułu „opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi", zgodnie ze złożonymi deklaracjami, należy dokonywać na rachunek GMINY BOGATYNIA lub w kasie GMINY w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

FORMULARZ : DRUCZEK-ŚMIECI 

Podkategorie

SmartNews.com

Copyright © 2011 sm.bogatynia.org. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.